Měkká vazba V1
Sešitová měkká vazba V1 je společně s lepenou měkkou vazbou V2 nejobvyklejším druhem měkké vazby. Jedná se o vazbu šitou drátem ve hřbetním lomu takzvaně „na stříšku“. Je zhotovována buď přímo ve skládacích aparátech kotoučových rotačních tiskových strojů v kontinuální návaznosti na tisk (časopisy, reklamní katalogy, různé vysokonákladové brožury), nebo na automatických výrobních linkách. Při výrobě této vazby jsou jednotlivé složky (u digitálních tiskových strojů na jeden lom složené dvoulisty) vloženy do sebe a následně, spolu s obálkou, jsou sešity ve hřbetě drátěnými skobkami a oříznuty po třech stranách. K šití se v závislosti na použitém zařízení používá kotoučový drát, skobky z plochého nebo zaobleného drátu, nebo ve výjimečných případech prošití hřbetního lomu nitěmi po celé délce hřbetu.